دوشنبه, 25 شهريور 1398


مناقصه و مزايده

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
گ35/19/98خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف مناقصه 27/05/139830/08/139816/06/139830/06/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 18 / 98خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه جنوب استان ( نواحی : دره شهر ، ماژین، بدره ، مهران ، ملکشاهی ، صالح آباد ، آبدانان ، دهلران ، میمه ، مورموری ، سراباغ ، موسیان ، زرین آباد ، دشت عباس و روستاهای تابعه مناقصه 13/05/139812/07/139828/05/139812/06/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 17 / 98خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه شمال استان ( نواحی : ایوان ، زرنه، سرابله ، آسمان آباد ، سیروان ، شباب ، بخش زاگرس (بلاوه) ، هلیلان و روستاهای تابعه آنها ) مناقصه 13/05/139812/07/139828/05/139812/06/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 16 / 98خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه مرکز استان ( نواحی : ایلام ، چوار، سیوان و روستاهای تابعه آنها ) مناقصه 13/05/139812/07/139828/05/139812/06/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 15 /98پروژه ترمیم خسارات وارد شده به خطوط گاز ( تغذیه و شبکه ) شهرستانهای بدره ، دره شهر و آبدانان مناقصه 22/04/139822/07/139808/05/139822/05/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 14 /98پروژه مقاوم سازی خطوط شبکه و تغذیه ایلام ، چوار ، سیوان ، ملکشاهی ، مهران و صالح آباد مناقصه 22/04/139804/07/139805/05/139819/05/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 3 /98ساخت علمک کارگاهی مناقصه 27/03/139831/06/139817/04/139831/04/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 13 /98پروژه برق رسانی به ایستگاههای TBS ، CPS و CGS سطح استان ایلام . مناقصه 26/03/139826/06/139815/04/139826/04/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 12 /98پروژه مقاوم سازی شهرستانهای سیروان ، چرداول و ایوان مناقصه 26/03/139825/06/139810/04/139825/04/1398مشاهده اطلاعات کامل
گ35/6/98خرید کنتور دیافراگمی معمولی در سایزهای مختلف مناقصه 22/03/139823/06/139810/04/139822/04/1398مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0