چهارشنبه, 30 آبان 1397


مناقصه و مزايده

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 16 / 97پروژه گازرسانی به صنایع شهرستان دهلران در قالب EPCF مناقصه 10/07/139706/11/139719/08/139705/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 23 /97نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی در سطح استان ايلام مناقصه 10/07/139727/10/139712/08/139727/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/22/97خرید تجهیزات مانیتورینگ مناقصه 01/07/139719/10/139728/07/139719/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 18/97پروژه ترمیم خط انتقال رومشکان – دره شهر مناقصه 26/06/139722/09/139707/07/139722/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 16 / 97پروژه گازرسانی به صنایع شهرستان دهلران در قالب EPCF مناقصه 26/06/139701/10/139718/07/139701/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 21 /97پروژه مقاوم سازی خط تغذیه دهلران مناقصه 26/06/139728/09/139714/07/139728/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 20 /97پروژه خط تغذیه گازرسانی به شهرهای پهله و میمه ( وصلی بین شرکتهای پیاب سازه و گوهر قلم زاگرس ) مناقصه 26/06/139724/09/139711/07/139724/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 19 /97پروژه خط تغذیه گازرسانی از علی آباد تا شهر پهله مناقصه 26/06/139724/09/139711/07/139724/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 15 /97پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان دهلران و روستاهای تابعه آن مناقصه 23/05/139724/09/139717/06/139702/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 14 /97پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام ، بخش سیوان ، چوار و روستاهای تابعه آنها مناقصه 23/05/139724/08/139711/06/139724/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0