سه‌شنبه, 2 بهمن 1397


مناقصه و مزايده

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 30 /97پروژه گازرسانی به روستاهای چگا و ماربره و کلگ از توابع چوار و صالح آباد و صنایع مسیر مناقصه 15/10/139729/12/139726/10/139709/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 29 /97انتخاب مشاور جهت باز طراحی ، برداشت اطلاعات ، نقشه برداری ، ترسیم ازبیلت ، ثبت اطلاعات توصیفی ، ایجاد پایگاه داده مکانی و اجرای GIS شهرستانهایمهران و ملکشاهی و روستاهای تابعه آنها مناقصه 03/10/139729/12/139722/10/139706/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 28 /97:انتخاب مشاور جهت باز طراحی ، برداشت اطلاعات ، نقشه برداری ، ترسیم ازبیلت ، ثبت اطلاعات توصیفی ، ایجاد پایگاه داده مکانی و اجرای GIS شهرستان ایلام و روستاهای تابعه آن مناقصه 03/10/139729/12/139718/10/139702/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 27 /97 ساقه بلند کردن شیرهای فلزی جهت تغییر از حالت حوضچه ای قدیمی به حالت گیربکسی جدیددر سطح استان ایلام مناقصه 03/10/139720/12/139712/10/139725/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 26 /97 پروژه گازرسانی به روستاهای گوراب علیا ، گوراب سفلی ، فرخ آباد ، پل شکسته ، طالقانی ، علی آباد ، نادر آباد و بین روستایی طالقانی تا سه راهی درگه از توابع شهرستانهای ملکشاهی و دهلرا مناقصه 05/09/139720/11/139707/09/139720/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 16 / 97پروژه گازرسانی به صنایع شهرستان دهلران در قالب EPCF مناقصه 10/07/139706/11/139719/08/139705/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 23 /97نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی در سطح استان ايلام مناقصه 10/07/139727/10/139712/08/139727/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/22/97خرید تجهیزات مانیتورینگ مناقصه 01/07/139719/10/139728/07/139719/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 18/97پروژه ترمیم خط انتقال رومشکان – دره شهر مناقصه 26/06/139722/09/139707/07/139722/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 16 / 97پروژه گازرسانی به صنایع شهرستان دهلران در قالب EPCF مناقصه 26/06/139701/10/139718/07/139701/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0