پنج‌شنبه, 1 فروردين 1398


مناقصه و مزايده

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 34 /97پروژه برونسپاری خدمات مدیریت بهره برداری ناحیه ایوان زرنه و روستاهای تابعه مناقصه 05/12/139705/12/139705/12/139705/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 33 /97خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام. مناقصه 05/12/139705/12/139705/12/139705/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 31 / 97پروژه گازرسانی به روستاهای گنداب ، انجیره و صنایع مسیر از توابع شهرستان آبدانان مناقصه 05/12/139707/01/139807/12/139707/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 30 /97پروژه گازرسانی به روستاهای چگا و ماربره و کلگ از توابع چوار و صالح آباد و صنایع مسیر مناقصه 15/10/139729/12/139726/10/139709/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 29 /97انتخاب مشاور جهت باز طراحی ، برداشت اطلاعات ، نقشه برداری ، ترسیم ازبیلت ، ثبت اطلاعات توصیفی ، ایجاد پایگاه داده مکانی و اجرای GIS شهرستانهایمهران و ملکشاهی و روستاهای تابعه آنها مناقصه 03/10/139729/12/139722/10/139706/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 28 /97:انتخاب مشاور جهت باز طراحی ، برداشت اطلاعات ، نقشه برداری ، ترسیم ازبیلت ، ثبت اطلاعات توصیفی ، ایجاد پایگاه داده مکانی و اجرای GIS شهرستان ایلام و روستاهای تابعه آن مناقصه 03/10/139729/12/139718/10/139702/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 27 /97 ساقه بلند کردن شیرهای فلزی جهت تغییر از حالت حوضچه ای قدیمی به حالت گیربکسی جدیددر سطح استان ایلام مناقصه 03/10/139720/12/139712/10/139725/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 26 /97 پروژه گازرسانی به روستاهای گوراب علیا ، گوراب سفلی ، فرخ آباد ، پل شکسته ، طالقانی ، علی آباد ، نادر آباد و بین روستایی طالقانی تا سه راهی درگه از توابع شهرستانهای ملکشاهی و دهلرا مناقصه 05/09/139720/11/139707/09/139720/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
گ35/ 16 / 97پروژه گازرسانی به صنایع شهرستان دهلران در قالب EPCF مناقصه 10/07/139706/11/139719/08/139705/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0