دوشنبه, 25 شهريور 1398


  اعلام خرابي كنتور گاز توسط مشترك
  
  
  شماره پيگيري:  
    
  نام و نام خانوادگي :  
  شهر :   
   شماره اشتراك :  
   كد پستي :  
  آدرس:      
   نوع خرابي كنتور :  
   ساير توضيحات :  
   شماره تلفن تماس :  
    
   مشترك گرامي با اعلام به موقع خرابي كنتور از بروز مشكلات بعدي جلوگيري نماييد.
  
  ارسال

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0