دوشنبه, 25 شهريور 1398


نظرات مشتركين

  نظر سنجي
  
  شهر:
  
  
  
  
  شغل:
  
  
  
  
  تحصيلات:
  
  
  
  
  جنسيت:
  
  
  
  سن:
  
  
  
  
   نوع اشتراك:
  
  
  
  
   لطفا به سوالات ذيل پاسخ دهيد:
  
  
   نحوه رفتار و پاسخگويي كاركنان اداره خدمات مشتركين گاز از نظر شما چگونه است؟
  
  
  
  
  تا چه حد با خطرات گاز و راه‌هاي جلوگيري از آن آشنايي داريد؟
  
  
  
  
  نحوه رفتار مامورين قرائت كنتور (كنتور نويس) و توزيع قبض را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
  
  
  
  
  نحوه رفتار، پاسخگويي و سرعت عمل پرسنل اتفاقات گاز (194) براي رفع مشكل احتمالي بوجود آمده چگونه است؟
  
  
  
  
  ميزان آشنايي شما با قوانين، مقررات و تعرفه‌هاي گاز چگونه است؟
  
  
  
  
  ميزان راهنمايي پرسنل شركت گاز و آگاهي دادن به مشتركين در مواقع بروز نقص چگونه است؟
  
  
  
  
  ميزان رضايت شما از تسريع در وصل گاز چگونه است؟
  
  
  ارسال

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0